Metalické a optické sítě

Vytyčení sítí, přeložky, přípojky, výkopové práce...

Metalické sítě

Již od roku 1994 realizujeme výstavbu, překládku a údržbu veškerých podzemních a nadzemních sdělovacích sítí. Významnou měrou jsme se podíleli na digitalizaci České republiky a v současné době realizujeme více než 1300 zakázek ročně. Jsme plně vybaveni veškerou potřebnou technologií jak pro práce v podzemí, tak i ve výškách. Vysoká kvalita a profesionální přístup našich techniků je samozřejmostí.

Poskytujeme

Projekty telefonních sítí na klíč

Zpět nahoru

Naši projektanti jsou zkušení odborníci. Umíme projektovat veškeré sdělovací sítě všech operátorů.

 • Zhotovení projektové dokumentace se schválením správce sítě
 • Zajištění územního rozhodnutí případně územního souhlasu (telekomunikační stavby nepodléhají stavební řízení. stavebního povolení)
 • Projednání a sepsání smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. (nutné ke zdárnému provedení každého projektu)
 • Projednání výkopových povolení, DIR, DIO, zábor atd.

Přeložky a přípojky METALICKÝCH sítí na klíč

Zpět nahoru

Již 16 let provádíme přeložky a přípojky sdělovacích sítí všech operátorů ve středočeském kraji. Jelikož jsme rámcovým zhotovitelem firmy CETIN na jedné třetině středočeského kraje můžeme nabídnout operativnost našich pracovníků a rychlé jednání. Bezproblémové předání díla správci sítě, operátorovi.

 • Zhotovení projektové dokumentace se schválením správce sítě včetně projednání smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene popřípadě zajištění územního rozhodnutí (popř. stavebního povolení).
 • Provedení kompletních zemních a výkopových prací (strojní výkopy, protlaky, navrácení definitivních povrchů)
 • Pokládka a protažení veškerých kabelů, HDPE trubek či jiných sítí
 • Montáž rozvaděčů a ukončení kabelů
 • Montáž kabelových souborů, přepojovací práce bez přerušení provozu
 • Kompletní závěrečné měření a revize
 • Geodetické zaměření
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení
 • Vyhotovení geometrických plánů se zákresem věcných břemen
 • Projednání a uzavření smluv o zřízení věcného břemene (tzv.ostré smlouvy)
 • Vklady věcných břemen do katastru nemovitostí

Po tomto posledním kroku dojde k řádnému předání díla danému operátorovi. Pokud potřebujete provést přeložení sítí nebo vnitřního rozvaděče obraťte se na níž uvedený kontakt. Naše středisko provádí práce na zemních kabelech až po vnitřní rozvaděč.

Kontaktní osoba a vedoucí zakázek – metalické sítě je:

Zdeněk Píša

e-mail: pisa[zavináč]temo.cz
Tel.: +420 602 736 008

popř. kolega Jaroslav Špoula - mob.: +420 602 632 221
Samostatné vnitřní rozvody k účastníkům a nadzemní vedení řeší u nás divize 03 viz. kontakty

Měření metalických kabelů, včetně lokalizace poruch

Zpět nahoru

Středisko 02 je vybaveno špičkovou měřící technikou a proškolenými odborníky. Vlastníme měřící přístroje k měření veškerých hodnot i veličin sdělovacích kabelů.

 • Kabelux 4T
 • Kabelux 7T
 • RiseBond 6000
 • Hledače Kabelux FL10
 • atd….

Kontaktní osoba a vedoucí zakázek – metalické sítě je:

Zdeněk Píša

e-mail: pisa[zavináč]temo.cz
Tel.: +420 602 736 008

popř. kolega Jaroslav Špoula - mob.: +420 602 632 221

Kompletní zemní a výkopové práce

Zpět nahoru
 • Provádíme zemní a výkopové práce v celém středočeském kraji včetně vyřízení veškerých povolení
 • Výkopové práce provádíme jak ruční tak strojově
 • Jsme vybaveny bagry CAT a nákladními vozy Daewoo-Avia, Iveco
 • Výkopové práce provádíme včetně navrácení definitivních povrchů. (litý asfalt, mozaika, zámková dlažba)

Kontaktní osoba a vedoucí zakázek zemních prací je:

Jakub Bača

e-mail: baca[zavináč]temo.cz
Tel.: +420 725 936 022

Přeložky a přípojky OPTICKÝCH sítí na klíč

Zpět nahoru

Již 16 let provádíme přeložky a přípojky sdělovacích sítí všech operátorů ve středočeském kraji. Jelikož jsme rámcovým zhotovitelem firmy CETIN – trubičkové systémy, optika na dvou třetinách středočeského kraje můžeme nabídnout operativnost našich pracovníků a rychlé jednání. Bezproblémové předání díla správci sítě, operátorovi.

 • Zhotovení projektové dokumentace se schválením správce sítě včetně projednání smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene popřípadě zajištění územního rozhodnutí (popř. stavebního povolení).
 • Provedení kompletních zemních a výkopových prací (strojní výkopy, protlaky, navrácení definitivních povrchů)
 • Pokládka a protažení HDPE trubek či jiných sítí
 • Zafouknutí mikrotrubiček + zafouknutí opt.kabelů nebo samostatných vláken do trubičkového svazku.
 • Ukončení optických kabelů v rozvaděčích
 • Kompletní závěrečné měření a revize
 • Geodetické zaměření
 • Vypracování dokumentace skutečného provedení včetně změny v knize plánů opt.kabelů.
 • Vyhotovení geometrických plánů se zákresem věcných břemen
 • Projednání a uzavření smluv o zřízení věcného břemene (tzv.ostré smlouvy)
 • Vklady věcných břemen do katastru nemovitostí

Po tomto posledním kroku dojde k řádnému předání díla danému operátorovi. Pokud potřebujete provést přeložení sítí nebo zafouknutí nové trasy vedení obraťte se na níž uvedený kontakt.

Kontaktní osoba a vedoucí zakázek – optické sítě je:

Radek Pěnkava

e-mail: penkava[zavináč]temo.cz
Tel.: +420 603 441 204

Měření optických kabelů, včetně lokalizace poruch

Zpět nahoru

Středisko 02 je vybaveno špičkovou měřící technikou a proškolenými odborníky. Vlastníme měřící přístroje k měření veškerých hodnot i veličin sdělovacích kabelů.

 • Měření přímé metody: JDSU OLT-55
 • Měření OTDR: JDSU MTS-600
 • atd….

Kontaktní osoba a vedoucí zakázek – optické sítě je:

Radek Pěnkava

e-mail: penkava[zavináč]temo.cz
Tel.: +420 602 441 204

Instalace HDPE trubek a zafukování optických kabelů

Zpět nahoru

Instalaci HDPE trubek provádíme nejen pokládkou do výkopu, ale i zatahováním do kabelovodů a kolektorů. Před samotným zafukováním kabelů, mikrotrubiček je třeba na trubkách HDPE provést kalibraci a hermetizaci. Na kalibraci, hermetizaci a následné zafukování optických kabelů, vláken jsme vybaveni veškerou dostupnou technikou.

 • MICROJET
 • SUPERJET
 • Včetně všech komponentů.

Kontaktní osoba a vedoucí zakázek – optické sítě je:

Radek Pěnkava

e-mail: penkava[zavináč]temo.cz
Tel.: +420 602 441 204

Instalace mikrotrubičkových systémů

Zpět nahoru

Instalujeme do chrániček HDPE různých průměrů. V závislosti na vnitřním průměru chráničky a vnějším průměru mikrotrubičky lze zafouknout různá množství mikrotrubiček (tato množství se pak odvíjí od potřeby instalace mikrokabelů s různým počtem optických vláken). Toto řešení lze použít jak pro výstavbu připojení koncového uživatele, tak při výstavbě dálkových tras. Mikrotrubičky jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD).

Kontaktní osoba a vedoucí zakázek – optické sítě je:

Radek Pěnkava

e-mail: penkava[zavináč]temo.cz
Tel.: +420 602 441 204

Instalace vedení do kabelovodů a kolektorů

Zpět nahoru

Středisko 02 je vybaveno veškerou technikou potřebnou k zatahování do tvárnicových tratí, kabelovodů a kolektorů.

 • Jsme držiteli povolení celoročního vstupu do kolektorů v celé Praze.
 • Práce provádíme zatahovacím strojem od firmy Plumetop.
 • Kabelové bubny přepravujeme na vleku BAGELA.

Kontaktujte nás!

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem ohledně našich produktů, technických řešení či firmy. Rádi Vám pomůžeme.
Jméno:
E-mail:
Zpráva:

Výhody TEMO
1.

Návrh

Provedeme návrh kompletního řešení.

2.

Projekt

Zajistíme veškeré projektové práce.

3.

Realizace

Provedeme kompletní realizaci, s vyjednáním všech potřebných povolení atd.

4.

Servis

Zajistíme kompletní servis.